سوالات متداول

متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد.

متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد.

متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد.

متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد. متن پاسخ در این قسمت قرار می گیرد.

ارتباط با ما

آدرس شعبه ۱ : بزرگراه نواب جنوب به شمال جنب پل کمیل پاساژ ابریشم پلاک ۲۴

تلفن فروشگاه:۰۲۱۶۶۳۸۲۴۱۰

تلفن مدیرت کل مجموعه:

۰۹۱۲۵۱۱۱۹۶۳  سید علی میرطاهری

۰۹۱۲۳۱۷۳۳۵۱ :رضا میرطاهری

تلفن مدیریت سایت و حسابداری :

۰۹۰۱۳۲۲۱۲۰۳ :سید محمد حسام میرطاهری

کانال تلگرام:@Tajhiz_dental_1

فرم ارتباط با ما