بلاگ

دهانشویه های فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در بچه ها و نوجوانان

دهانشویه های فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در بچه ها و نوجوانان

 

چکیده

 ماموریت رشته مراقبت پرستاری کوکران (CNCF)، توسعه نتایج سلامت از طریق افزایش استفاده از کتابخانه کوکران و حمایت از نقش کوکران با ارائه پایه شواهد و اسنادی برای پرستاران و متخصصینی که به نوعی با ارائه ، هدایت و یا  تحقیق در مورد مراقبت های پرستاری ارتباط دارند، می باشد.  CNCF  ستونهای گوشه  کوکران را فراهم می سازد که در جورنالهای مربوط به مراقبت پرستاری بطور منظم  منتشر وچاپ می شوند.

کلیدواژه ها: بهداشت نوجوانان ، بهداشت بچه، پوسیدگی دندان

  1. سوال مرور

آیا دهانشوی های فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی های دندانی در بچه ها و نوجوانان موثر و ایمن است؟

جمعیت : بچه ها و نوجوانان سنین 16 و یا کمتر

مداخله : دهانشوی های فلوراید

مقایسه: پلاسیبو یا عدم درمان

نتیجه: نتیجه اولیه رشد پوسیدگی است. پوسیدگی به عنوان تعداد دندانهای کرم خورده ، افتاده و یا پر شده و یا سطوح دندان ثبت می شود. رشد پوسیدگی تغییر در تعداد پوسیدگی را از مقیاسهای پایه اندازه گیری می کند. نتایج ثانویه شامل نسبت بچه هایی که پوسیدگی جدید داشتند و یا عاری از پوسیدگی نبودند ، نسبت بچه هایی که زنگ زدگی دندان ، سمیت حاد و سوزش مخاط تجربه کرده اند، می باشد.

  1. 2. نوع مرور

این نوع بررسی ، بررسی کوکران است که شامل 37 آزمایش تصادفی کنترل شده با جمعیت 15،813 بچه و نوجوانانی که از دهانشوی های فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگیهای دندان استفاده می کنند ، می باشد.

  1. رابطه آن با پرستاری

پوسیدگی دندان ، صرفنظر از سن ، رایجترین بیماری مزمن است. این بیماری بر حدود 60 تا 90 درصد بچه های سنین مدرسه و اکثریت بزرگسالان تاثیر می گذارد (Marinho,Chong,Worthingtonn,& Walsh,2016). پوسیدگی دندان در بچه ها با درد، الگوهای تغییر یافته خوردن، وزن پیدا کردن ضعیف، مشکلات تکلم، و مسائل یادگیری مرتبط است (آکادمی امریکایی طب کودکان، 2015). یکی از رایجترین روشهای پیشگیری از پوسیدگی استفاده از فلورید از طریق مسواک زدن ،جلا دادن ، ژلها و یا دهانشوی ها می باشد. پرستارها این فرصت را دارند که آموزشهای لازم مرتبط با بهداشت دهان بطور روزانه و همچنین ملاقاتهای ضمنی در مدارس ارائه بدهند. درک ایمنی و بازدهی دهانشوی های فلوراید یک گام مهم در رشد و توسعه فعالیتهای ترویج بهداشت بر مبنای شواهد می باشد.

  1. ویژگیهای ملاک

تحقیقاتی که در این مرور سیستماتیک لحاظ شدند از 9 پایگاه اطلاعاتی استخراج شده بودند: ریجستر ازمایشات بهداشت دهان کوکران، ثبت مرکزی ازمایشات کنترل شده کوکران (Central) ، Medline Ovid ، Embase Ovid ، CINAHL ، EMBASE ، ادبیات علوم بهداشت کاریب آمریکای لاتین (LILACS BIREME) ، پایان نامه ها و تزهای تحقیقاتی و وب روند کنفرانس علوم . تحقیقی پیرامون آزمایشات نیز با آزمایش موسسات ملی رجستر آزمایشات کلینیکی بهداشت آمریکا و سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت. علاوه بر این، مراجع همه تحقیقات درخور به منظور دریافت هر گونه مقاله پتانسیل مرور شدند. پس از حذف رکوردهای تکراری، این راهبرد تحقیقاتی، 1231 مقاله مشخص و ارائه داد. با این وجود، با مرورهای جزئی تر، 1099 رکورد بدلیل عدم ارتباط با مرور سیستماتیک حذف شدند و از 126 گزارش مورد نظر ، 63 گزارش به 50 آزمایش رد شده مرتبط می شد، 1 گزارش به آزمایشی که منتظر رده بندی است و 62 گزارش به 37 آزمایش که در این مرور سیستماتیک لحاظ شده مرتبط می باشد. همه 37 آزمایش لحاظ شده بر استفاده از دهانشوی های فلوراید تحت نظر در یک موقعیت مدرسه محور ، و 2 تحقیق نیز بر استفاده کنترل شده دهانشوی های فلوراید در منزل متمرکز شدند. اکثر تحقیقات مشمول از فلوراید سدیم (NaF) به عنوان فرمول انتخابی استفاده نمودند. دیگر فرمولها از جمله فسفات فلوراید اسیدی (APF)، استانوس فلوراید (SnF2)، مونوفلوراید فسفات سدیم (SMFP)، فلوراید آمینه (AmF) و آمونیوم فلوراید (NH4F)، کمتر مورد استفاده قرار گرفتند. از آنجایی که قوت محلول فلوراید و فراوانی تجویز در بین تحقیقات متفاوت است ، اغلب بچه ها 230 بخش از هر میلیون فلوراید استفاده شده بصورت روزانه و یا 900 بخش از هر میلیون بصورت هفتگی را داشتند. 16 تحقیق لحاظ شده از تحقیقات چندگانه ای بودند که نسبت به گروه کنترل بیش از یک گروه رفتار فلوراید داشتند. بیشتر آزمایشها (32)  از گروه کنترل پلاسیبو استفاده کردند – تنها 5 آزمایش کنترل رفتار نداشتند. 35 تحقیق داده های مناسبی برای ادغام در ارتباط با استفاده از دهانشوی های فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگیهای دندان بر سطوح دندان دایمی فراهم ساخت. طبق نتایج متاآنالیز ، استفاده از دهانشوی های فلوراید  در مقایسه با زمانیکه هیچ درمان صورت نگرفته و یا پلاسیبو ، یک کاهش 27 درصدی به طور میانگین در سطوح دندان دایمی کرم خورده، افتاده و یا پرشده در برداشته است. این یافته تحت تاثیر شدت پوسیدگی پایه و یا سایر در معرض فلوراید قرار گرفتن ها مانند آب فلوراید یا خمیردندان قرار نگرفت. همچنین تاثیر واضح و شفافی از میزان شستشو و یا غلظت شستشوی با فلوراید بر نتایج نشان داده نشد این امر بیانگر آن است که چنانچه بچه ها از دهانشوی با غلظت فلوراید پایین بصورت روزانه و یا نوع غلیظتر آن بصورت هفتگی استفاده کنند، مزیت پیشگیری از پوسیدگی محتمل است. نتایج تجمعی در دندانهای دایمی از 13 آزمایش نشان داد که یافته ها مشابه آنچه که برای پیشگیری از سطوح دندان اتفاق افتاد ، بودند. استفاده از دهانشوی های فلوراید باعث کاهش 23 درصدی در دندان های پرشده ، افتاده و کرم خورده می شود .

هیچ تحقیقاتی داده های مرتبط با پیشگیری از پوسیدگی در دندانهای شیری و یا سطوح دندان ارائه نداده است. تنها یک تحقیق اطلاعات پیرامون واکنش آلرژی و یا سوزش مخاطی گزارش داده است . با این وجود ، این اطلاعات به طور کامل گزارش نشدند . هیچ گونه نتیجه گیری در ارتباط با سوزش مخاطی و یا واکنش آلرژی نمی توان گرفت .

تحقیقات اندکی پیچیدگی بالقوه زنگ زدگی دندان در ارتباط با دهانشوی های فلوراید مورد خطاب قرار داده است . به دلیل نقص گزارش داده ها ، هیچ گونه نتیجه گیری در باب دهانشوی های فلوراید و زنگ زدگی دندان نمی توان گرفت .

هیچ گونه داده ی قابل دسترس پیرامون علایم سمیت حاد فلوراید وجود نداشت . تحقیقات کمی  پیرامون dropout  ، یک مقیاس که عدم مقبولیت رفتار را نشان می دهد ، انجام گرفته به این معنا که داده های ناکافی راجع به اثرات روی این نتایج وجود داشته است. رتبه بندی سیستم ارزیابی ، توسعه و سنجش (GRADE) جهت رتبه بندی سیستماتیک کیفیت کلی شواهد برای نتایج مرتبط استفاده شد (The Grade Working Group, 2016) . شواهد ارائه شده برای رشد پوسیدگی در دندانهای دایمی و سطوح دندان دایمی در این مرور سیستماتیک با کیفیت متعادل درجه بندی شد. این رتبه بندی نشان می دهد تاثیر واقعی احتمالا به براورد تاثیر نزدیک باشد ، اما احتمال متفاوت بودن آن وجود دارد. نویسندگان مطمعن هستند که این شواهد براورد تاثیر واقعی را نشان می دهد.

  1. بهترین پیشنهادات عملی

بچه هایی که منظم برای استفاده از دهانشوی فلوراید چه با غلظت پایین بطور روزانه و یا با غلظت بیشتر بطور هفتگی نظارت می شوند ، به احتمال قوی پس از 2 تا 3 سال پوسیدگی کمتری دارند. شواهد بر احتمال عوارض جانبی چشمگیر نادر است و اطلاعات پیرامون مقبولیت بی نتیجه است. اگر چه اغلب شواهد استفاده از دهانشوی های فلوراید نظارت شده در موقعیت مدرسه را ارزیابی کرده اند، نتایج ، با وجود اینکه اندازه تاثیر پیشگیرانه پوسیدگی شفاف نیست، ممکن است برای بچه ها در دیگر موقعیتها با شستشوی نظارت شده یا نشده قابل اعمال باشد. پرستاران مدارس با تعداد زیادی از دانش اموزان در طول روز مدرسه سروکار دارند. پیاده سازی دهانشوی های فلوراید در مدارس امری بالقوه در کنترل پوسیدگی دندان بچه ها است.

  1. پیشنهادات تحقیق

اغلب تحقیقات لحاظ شده در این مرور سیستماتیک بیش از 20 سال قدمت دارند. بنابراین، گزارش آزمایشات اغلب در ارائه متدولوژی لازم جهت ارائه پیشنهادات با کیفیت بالا ناقص بودند. هنگامی که آزمایشات جدید بر دهانشوی های فلوراید جهت کنترل پوسیدگی اجرا میشوند ، بایستی بر مقایسه مستقیم بین ویژگیهای متفاوت دهانشوی های فلوراید و یا مقایسه شوینده های فلوراید در مقابل راهبردهای پیشگیرانه مانند جلای دندان، متمرکز شد. از آنجایی که شواهد کمی در ارتباط با تاثیر بالعکس دهانشوی های فلوراید وجود دارد، تحقیقات اضافی جهت توصیف زنگ زدگی دندان، سوزش مخاطی و سمیت حاد لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *