تجهیزات دندان پزشکی
  تجهیزات دندان پزشکی

   دندانپزشکی

   نمایندگی فرز تیزکاوان

   128,000 تومان

   میکروبراش TPC

   84,000 تومان

   ضدعفونی کننده سطوح ریوسپت ۴ لیتری

   405,000 تومان 399,000 تومان

   نخ بخیه SUPA

   169,200 تومان 168,000 تومان

   گاز کاوه

   120,000 تومان 107,000 تومان

   فایل روتاری IMD

   250,000 تومان 239,500 تومان

   فایل مانی اصل

   97,000 تومان 94,500 تومان

   باندینگ FGM

   410,000 تومان 399,500 تومان

   آلژینات کروموژل

   97,000 تومان 94,500 تومان

   آملکپ سینالوکس

   دندانپزشکی

   نخ بخیه SUPA

   169,200 تومان 168,000 تومان

   گاز کاوه

   120,000 تومان 107,000 تومان

   فایل روتاری IMD

   250,000 تومان 239,500 تومان

   ضدعفونی کننده سطوح ریوسپت ۴ لیتری

   405,000 تومان 399,000 تومان

   نمایندگی فرز تیزکاوان

   128,000 تومان

   آملکپ سینالوکس

   باندینگ FGM

   410,000 تومان 399,500 تومان

   میکروبراش TPC

   84,000 تومان

   آلژینات کروموژل

   97,000 تومان 94,500 تومان

   فایل مانی اصل

   97,000 تومان 94,500 تومان

   آخرین مطالب